Nyheter

Svenska Dagbladetöver två år sedan

TLV: Sjukvårdens resurser är begränsade

Vi välkomnar den debatt som Barbro Westerholm och Helen Elofsson lyfter på SvD Debatt 19/12. Samhällets prioriteringar inom hälso- och sjukvården är högaktuella, angelägna men komplexa. Ytterst är grunderna för prioriteringar en fråga för de folkvalda att besluta om, men TLV ser att vi behöver förklara hur vi arbetar med prioriteringar i nuvarande system för att ge en rättvisande bild.

Läs mer ›

Svenska Dagbladetöver två år sedan

Neka inte svårt sjuka att få läkemedel

För en människa ska det inte spela någon roll om den sjukdom personen drabbas av är vanlig eller sällsynt för att få rätt behandling. Så är tyvärr fallet i Sverige idag. Anledningen är att dessa patienter inte anses tillräckligt lönsamma för samhället att behandla.

Läs mer ›

Sveriges Radioöver två år sedan

Saras sjukdom kan botas med ny medicin – men den är för dyr 20 min

Med genteknik går det att bota allt fler svåra sällsynta sjukdomar. Men om ett nytt läkemedel kostar flera miljoner kronor per patient så uppkommer frågan om vem vi har råd att ge det till. När det kom ett nytt effektivt medel mot den medfödda muskelsjukdomen SMA så blev det bara de yngsta patienterna som fick det.

Läs mer ›