Nyheter

Svenska Dagbladetnästan två år sedan

Neka inte svårt sjuka att få läkemedel

För en människa ska det inte spela någon roll om den sjukdom personen drabbas av är vanlig eller sällsynt för att få rätt behandling. Så är tyvärr fallet i Sverige idag. Anledningen är att dessa patienter inte anses tillräckligt lönsamma för samhället att behandla.

Läs mer ›

Sveriges Radioungefär två år sedan

Saras sjukdom kan botas med ny medicin – men den är för dyr 20 min

Med genteknik går det att bota allt fler svåra sällsynta sjukdomar. Men om ett nytt läkemedel kostar flera miljoner kronor per patient så uppkommer frågan om vem vi har råd att ge det till. När det kom ett nytt effektivt medel mot den medfödda muskelsjukdomen SMA så blev det bara de yngsta patienterna som fick det.

Läs mer ›