Nyheter

TV4 Nyheternanästan två år sedan

Därför ställs sjukvården inför svårare prioriteringar

Därför ställs sjukvården inför svårare prioriteringar Utvecklingen av nya läkemedel till sällsynta sjukdomar sker snabbt just nu, samtidigt som prislapparna från läkemedelsbolagen skjuter i höjden. Det här får konsekvensen att de som bestämmer om hur medicinerna ska subventioneras allt oftare ställs inför svåra prioriteringar.

Läs mer ›

TV4 Nyheternanästan två år sedan

Ett system som tillåter värderingen av människor i pengar

17 Februari började socialutskottet behandla frågan kring subventionerade läkemedel efter att riksrevisionen förra året släppte en rapport där man konstaterade att mer kunde göras för att fler ska få tillgång till dyra och effektiva läkemedel för personer med svåra sjukdomar

Läs mer ›

TV4 Nyheternanästan två år sedan

Pernilla lever med sällsynta sjukdomen – nekas medicin

16 Februari började socialutskottet behandla frågan kring subventionerade läkemedel. Det efter att riksrevisionen förra året släppte en rapport där man konstaterade att mer kunde göras för att fler skulle få tillgång till alla de nya och innovativa läkemedel som finns på marknaden.

Läs mer ›

Expressennästan två år sedan

Lovisa, 23, blir utan superdyra medicinen

När hon var elva år förlorade hon förmågan att gå själv - i dag har hon svårt att lyfta ett glas vatten. Lovisa Moberg Berlin, 23, har sjukdomen SMA, som obönhörligt gör hennes muskler svagare.

Läs mer ›

Svenska Dagbladetnästan två år sedan

Sättet att arbeta är ett systemfel

DEBATT. Vi avfärdar TLV:s uttalande om att kliniska studier inte visat att läkemedlen är effektiva för små patientgrupper. Myndighetens sätt att arbeta är inte etiskt försvarbar, skriver Barbro Westerholm och Helen Elofsson i en slutreplik.

Läs mer ›

Svenska Dagbladetnästan två år sedan

TLV: Sjukvårdens resurser är begränsade

Vi välkomnar den debatt som Barbro Westerholm och Helen Elofsson lyfter på SvD Debatt 19/12. Samhällets prioriteringar inom hälso- och sjukvården är högaktuella, angelägna men komplexa. Ytterst är grunderna för prioriteringar en fråga för de folkvalda att besluta om, men TLV ser att vi behöver förklara hur vi arbetar med prioriteringar i nuvarande system för att ge en rättvisande bild.

Läs mer ›