Josefine Quist

Josefine Quist

Det är med tunga hjärtan vi meddelar att Josefine Quist har gått bort. Det är svårt att finna ord som kan uttrycka den förlust vi känner. Josefine var en enastående individ vars ljus och värme kommer att saknas djupt av alla som kände henne. Vi är också djupt frustrerade över att den nödvändiga behandlingen för hennes tillstånd inte är tillgänglig i Sverige. Kanske hade situationen varit annorlunda om den varit det. Våra tankar går till Josefines familj och vänner i denna svåra stund. Må ni finna någon form av tröst i de vackra minnen som vi har av Josefine och den tid vi fick tillsammans med henne.