Denis Besir

Denis Besir

Vi är sorgsna att meddela att Denis Besir oväntat har lämnat oss. Orden räcker inte till för att beskriva den tomhet vi känner just nu. Denis var en fantastisk person och hans närvaro kommer att saknas av oss alla. Vi är också frustrerade över att behandlingen för vuxna med Spinal Muskelatrofi inte har blivit godkänd i Sverige, för hade den varit det, kanske Denis fortfarande hade varit med oss. Våra tankar är med hans nära och kära under denna svåra tid. Vi hoppas att ni finner styrka och tröst i de minnen vi alla delar av honom.